Üyelik Sözleşmesi

www.EGEALSAT.com.tr “UYELIK SOZLESMESI”

Sözleşme İçeriği ;

Egealsat.com.tr ye, Üye olmak ve sınırsız ilan vermek tamamen ÜCRETSİZ kullanım bilgilendirmesi;

egealsat.com.tr de, Satışı ve İlan verilmesi Yasaklı Ürünler Listesi;

egealsat.com.tr de, Fikri Haklar & Marka Hakları ihali sonucu yasal uyarılar ve bilgilendirmeler; 

egealsat.com.tr, Güvenlik ve Üyelik Sistem bilgilendirmesi;

egealsat.com.tr,Kampanya bildirimleri; ( E-Posta,Mesaj,WhatsApp,Elektronik iletiler )

egealsat.com.tr, Üyelerimizin Bilgilerinin üçüncü sahıslar ile paylaşılmayacağı;

egealsat.com.tr, Üyelerinin kişisel bilgilerinin korunması;

egealsat.com.tr, Hizmet sağlayıcı ve Kullanıcı Hakları;

• Sağlık Beyanlı Ürünler • Reçeteyle Satılan İlaçlar • Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımla • Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler • Siyasi içerikli ürünler • Evcil Hayvan Satışı Sosyal haklar ve bilgiler. • Elektronik posta adresi veya adresleri • Kişilik hakları • Sosyal ağ hesapları ve diğer sanal üyelikler • İsim ve imza gibi kişisel bilgiler Askeri teçhizat ve benzeri ürünler. • Ateşli silahlar: -kuru sıkı ve havalı silah da dahil- tüm silah çeşitleri ve bıçaklar • Dinleme cihazları • Maymuncuk ve kilit açmaya yarayan diğer materyaller • Radar dedektörleri • Resmi kıyafetler ve üniformalar • Telsiz ve benzeri iletişim cihazları • Yanıcı ve patlayıcı maddeler • Sanal ortamda saldırıya veya program kırmaya yönelik yazılımlar • Araç sistemlerine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizatlar • Mermi, fişek ve tüm patlayıcı madde içeren ürünler • Biber gazı • Gizli kamera ve benzeri kayıt cihazları • Elektro şok cihazları Hukuki olarak satışı yasaklanmış tüm malzemeler. • Alım-satımı yalnızca devlet iznine tabi ürünler • Alkollü içerek ve gıdalar • Çalıntı mallar ve seri numarası çalınmış ürünler • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler • Canlı hayvanlar • İnsan ve diğer canlı organlar, Organ Satışı • Sahte, kopya ve bandrolsüz ürünler • Pornografik içerikli ürünler • Elektronik sigara da dahil tüm tütün ürünleri ve -likit aroma, atomizer, coil gibi- bunlar için kullanılan malzemeler • Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içerikli ürünler • Yasaklı yayınlar • Cinsel aktivite amacıyla kullanılan materyaller, Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler • Satışı Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış ürünler Belli başlı insan sağlığını tehlikeye atacak ekipman ve gıdalar. • Airbag ve ekipmanları • Reçeteli ilaçlar, lens ve gıda takviyeleri • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler • Mucizevi tedavi ürün ve hizmetleri • Falcılık, büyücülük hizmet ve ürünleri • Emniyet kemeri adaptörü • Sigorta ürünleri Bazı biletler ve tahvil, indirim kuponları. • Hisse senedi, tahvil ve bonolar • Promosyon ürünleri • Şans oyunu biletleri • Kurum, kuruluş ve sanal ticaret platformları için indirim kuponu veya hediye çeki • Kontrat, telif hakları ve bunlar dahilindeki ürünler • Tüm spor müsabakalarının biletleri • İptal ve İade Koşullarımız Yazılan husularda doping ücretleriniz iade edilir; • egealsat.com’ un İlan Verme Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi durumunda ilanın yayına alınmaması halinde, • Fikri haklar & Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin yasal bir engelin bulunması halinde. • egealsat.com’dan kaynaklı teknik hatalar & alt yapı ilanın yayınlanamaması vb.halinde, Yazılan husularda ise doping ücretler iade edilmemektedir; • Dopingin süresi bitmeden ilan veya ilanları kullanıcı tarafından yayından kaldırılması durumunda, • İlan verme kurallarına uygun bir şekilde doping satın alınmış ilan (ları) , daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle fotoğraf değişikliği eklenmesi, açıklama eklenmesi değiştirilmesi ve bu kurallara uygunsuz duruma geldiği tespiti yapıldığında, 1. Kullanım Koşullarımız www.egealsat.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.egealsat.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle web site olarak anılacaktır ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve web site de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, web site de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen web site kullanmaktan vazgeçiniz. 1.a. İşbu “web sitenin”in sahibi bundan böyle kısaca "egealsat" olarak anılacaktır)’dir. web site sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “egealsat” tarafından sağlanmaktadır. 1.b. " egealsat " işbu “Kullanım Koşulları”nı, web site yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www. egealsat.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. web site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde web site ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve " egealsat " tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www. egealsat.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; web site kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmış olacaktır. 2. Tanımlamalar “web site”: www. egealsat.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “egealsat”ın “hizmet”lerini sunduğu internet sitesi ve mobil uygulamaları. “Kullanıcı”: web site ye erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Üye”: “web site ye üye olan ve web site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, web site de üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “manisaalsat” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “egealsat” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “egealsat” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir. " egealsat üyelik hesabı : Üye’nin web site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " manisaalsat "e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile web site üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü. “egealsat hizmetleri” web site içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “egealsat” tarafından sunulan uygulamalardır. " egealsat ", web site içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar web site üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “web site de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. “İçerik”: “web site de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler. 3. egealsat Hizmeti; 3.a. " egealsat ", "Üye"ler tarafından " manisaalsat Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle " egealsat Veritabanı" üzerinden "kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir. 3.b. " egealsat ",kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir. 3.c. " egealsat ", gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır. 3.d. " egealsat ", verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile web site dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " egealsat ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. 4. egealsat.com Kullanım Koşulları 4.a. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla web site üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “web site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “egealsat”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 4.b. “Portal”, "Üye"ler tarafından egealsat Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. " manisaalsat ", "kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “manisaalsat”ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “egealsat”ın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir. 4.c. "KULLANICI" “web site” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmektedir. 4.d. "Kullanıcı"lar web site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, " manisaalsat "ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 4.e. "Kullanıcı"lar, “web site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya " manisaalsat "ın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. 4.f. " egealsat ", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. " manisaalsat " aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, web site nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. manisaalsat.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, manisaalsat’ın işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına kullanıcı onay vermiş sayılır. 4.g. egealsat, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını vardır. 4.ı. “web site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya " egealsat "ın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; " egealsat’ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. 4.i. “egealsat”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “egealsat Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “egealsat” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “egealsat ” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; " egealsat’ın talep, dava ve takip hakları saklı tutmaktadır. 4.j. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, web site deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; " manisaalsat "ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “egealsat”, “kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir. 4.k. “web site de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “egealsat”in sorumlu tutulamayacağını “kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir. 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIMIZ "Kullanım Koşulları" dahilinde " egealsat " tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " egealsat "egealsat " hizmetleri, " egealsat " bilgileri, " egealsat " telif haklarına tabi çalışmaları, " egealsat " ticari markaları, " egealsat " ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 6. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde " manisaalsat "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " manisaalsat "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir. 7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER " egealsat ", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda web site ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. "Kullanım Koşulları" “kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyecektir. 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Manisa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9. YÜRÜRLÜK ve KABUL İşbu "Kullanım Koşulları" " egealsat " tarafından web sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. İSTİSNAİ HALLER Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; 2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; 3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; 4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. E-POSTA GÜVENLİĞİ Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. TARAYICI ÇEREZLERİ Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için destek@egealsat.com adresine email gönderebilirsiniz. Firma Ünvanı: egealsat.com Site-Ziyaretçi-Alışveriş-Güvenliği; Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Söz konusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır. Sitemizde bu teknik uluslarası güvenlik firması RapidSSL tarafından karşılanmaktadır. Site-Banka-Haberleşme-Güvenliği ; Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan online alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır. Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenlik çok sayıda bileşenin yanında, , CVV2/CVC2 , 3D-Secure, kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak e-ticaret sitemizde kullanılmaktadır. 3D-Secure-Nedir? İnternet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş bir sistem şeklinde tasarlanmıştır. Visa ve MasterCard'ın geliştirdiği bu (güvenli sanal alışveriş )çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır. Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logoları bulunan sanal işyerlerinden yapılan online alışverişler Visa ve MasterCard güvencesi altındadır. 3D-Secure-Nasıl-Çalışma Şekli ! • Kart sahibi, kartını internet bankacılığı kanalıyla bankasına kaydettirir. Kartına bağlı bir şifre ve bir güvenlik soru - cevabı tanımlar. • Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal işyerinde alışverişini yapar ve ödeme bölümüne geçer. • Kart sahibinin karşısına, bankası tarafından, işlem şifresini ve kişisel güvenlik mesajını soran bir pop-up ekran açılır. • Kart sahibi şifresini girerek işleme devam eder. Şifre, banka tarafından doğrulanınca işlem tamamlanır . Site-içi-Veri-Güvenliği ; Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi kesinlikle MÜMKÜN değildir.

Üzülerek te olsa belirtmek durumundayız; egealsat.com.tr deki üyeliğinizi dilediğiniz zaman info@egealsat.com.tr adresine  "Üyeliğimi Sonlandır" başlığı ile E-posta göndererek üyelikten ayrılabilirsiniz. 

EGE Portalında yerinizi alın.Şehrinizde Bütçeye uygun ilanları sınırsız ilan adeti ile ÜCRETSİZ yayınlayın. Google ‘’egealsat’’ yazınız, birlikte YÜKSELİYORUZ !